Változó pénzügyi lízing

Változó pénzügyi lízing

Közzé téve Kategória Híreink

Az illetéktörvény 2018. január 1-ét követően hatályos szövege a 2%-os illetékmérték feltételein továbbra sem változtat, ugyanakkor a törvény kiegészül egy fontos módosítással: a lízingbeadók mentesülnek a pótilleték megfizetése alól abban az esetben, ha a lízingszerződés nem a lízingbeadónak felróhatóan nem megy teljesedésbe.

Az online számlázás bevezetése

Az online számlázás bevezetése

Közzé téve Kategória Híreink

A tervek szerint 2018. július 1-jétől azokat a számlákat, amelyek adóalanyok közötti, belföldi áfás ügyletekről szólnak, valamint amelyekben az áthárított áfa eléri vagy meghaladja a 100.000 Ft-ot, tételesen és valós időben be kell majd jelenteni az adóhatóságnak a számlázó programok és az adóhatóság rendszere közötti gép-gép kapcsolat segítségével, manuális beavatkozás nélkül.

Az adózás rendjét érintő változások

Az adózás rendjét érintő változások

Közzé téve Kategória Híreink

Az adóigazgatás rendjének megújítása elsődlegesen azt célozza, hogy az adóhatóság ügyfélközpontú szolgáltatást nyújtson és segítse az adózókat adókötelezettségeik teljesítésében. 2018-tól az egységes kódexjellegű szabályozás helyett azonban több törvény rögzíti, hogy az egyes adózási kérdésekben az adózókat és az adóhatóságokat milyen jogok illetik meg és milyen kötelezettségek terhelik.

Cégkapu/Perkapu

Cégkapu/Perkapu

Közzé téve Kategória Híreink

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, azaz az E-ügyintézési tv. (Eüsz.) 14. §-a szerint az ügyvédek is kötelesek bejelenteni az ún. “Rendelkezési Nyilvántartásba” az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló “hivatalos elérhetőségüket”.

Változik az ügyvédi törvény

Változik az ügyvédi törvény

Közzé téve Kategória Híreink

Az Országgyűlés 2017. június 13-án elfogadta az ügyvédi tevékenységről szóló T/15371. számú törvényjavaslatot, amely a jövőben fokozatosan felváltja a jelenleg hatályos 1998. évi XI. törvényt. Az új törvény számos nagy volumenű, koncepcionális változásokat is tartalmaz.

Cégkapu

Cégkapu

Közzé téve Kategória Híreink

Az eddig csak természetes személyek által igényelt ügyfélkapu mellett hamarosan a gyakorlatban is találkozhatunk a cégek számára kötelező elektronikus ügyfélkapu, azaz a cégkapu intézményével.

Új pénzmosási törvény

Új pénzmosási törvény

Közzé téve Kategória Híreink

Az általános ügyfél-átvilágítási kötelezettséget főszabály szerint továbbra is az üzleti kapcsolat létesítésekor, ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, illetve legalább 3.600.000 forint összegű ügyleti megbízás teljesítésekor köteles a szolgáltató elvégezni. Árukereskedők esetében azonban 2.500.000 forint lesz ez az összeghatár.

Mától gyorsulhat a civil szervezetek nyilvántartásba vétele

Mától gyorsulhat a civil szervezetek nyilvántartásba vétele

Közzé téve Kategória Híreink

Hatályba lépnek a módosítások A civil szervezetek működésére és nyilvántartására vonatkozó törvények ma hatályba lépő módosításai a civilekkel kapcsolatos eljárások gyorsítását és egyszerűsítését célozzák – közölte Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője. Március 1-jétől a sportegyesületek is kérhetik bejegyzésüket egyszerűsített elektronikus eljárásban, mintaokirat használatával. Ugyancsak az eljárások gyorsítását szolgálja az az előírás, amely szerint az […]

Kockázatokkal érkezik a vállalati fúziók egyszerűbb elbírálása

Kockázatokkal érkezik a vállalati fúziók egyszerűbb elbírálása

Közzé téve Kategória Híreink

Az összefonódások új szabályozása Alapjaiban változik meg 2017. január 15-től a vállalati összefonódások, vagyis a fúziók szabályozása Magyarországon. A versenytörvény módosításával a jövőben 8 napon belül jóváhagyhatnak egy tranzakciót és 1 milliárd forintra emelkedik a fúzió bejelentési kötelezettség küszöbértéke. Az új szabályozás eredményeként az érintett vállalatok viszont akár hajnali rajtaütésekre is számíthatnak. Az Országgyűlés tavaly […]