Híreink

GDPR és IT biztonság: A kockázat alapú megközelítés szerepe és lépései

Posted on
GDPR és IT biztonság: A kockázat alapú megközelítés szerepe és lépései

Előzmény május 25-én hatályba lép az európai unió adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR), amely egységesíti a 28 tagállam adatvédelmi rendelkezéseit és felülírja a nemzeti jogszabályokat. A GDPR elsősorban a személyek jogait, másodsorban pedig a társaságok a kötelezettségeit bővíti. Mivel a munkáltató a munkaviszony során a munkavállalók személyes adatait kezeli, ezért adatkezelőnek minősül, így […]

Híreink

Változó pénzügyi lízing

Posted on
Változó pénzügyi lízing

Az illetéktörvény 2018. január 1-ét követően hatályos szövege a 2%-os illetékmérték feltételein továbbra sem változtat, ugyanakkor a törvény kiegészül egy fontos módosítással: a lízingbeadók mentesülnek a pótilleték megfizetése alól abban az esetben, ha a lízingszerződés nem a lízingbeadónak felróhatóan nem megy teljesedésbe.

Híreink

Az online számlázás bevezetése

Posted on
Az online számlázás bevezetése

A tervek szerint 2018. július 1-jétől azokat a számlákat, amelyek adóalanyok közötti, belföldi áfás ügyletekről szólnak, valamint amelyekben az áthárított áfa eléri vagy meghaladja a 100.000 Ft-ot, tételesen és valós időben be kell majd jelenteni az adóhatóságnak a számlázó programok és az adóhatóság rendszere közötti gép-gép kapcsolat segítségével, manuális beavatkozás nélkül.

Híreink

Az adózás rendjét érintő változások

Posted on
Az adózás rendjét érintő változások

Az adóigazgatás rendjének megújítása elsődlegesen azt célozza, hogy az adóhatóság ügyfélközpontú szolgáltatást nyújtson és segítse az adózókat adókötelezettségeik teljesítésében. 2018-tól az egységes kódexjellegű szabályozás helyett azonban több törvény rögzíti, hogy az egyes adózási kérdésekben az adózókat és az adóhatóságokat milyen jogok illetik meg és milyen kötelezettségek terhelik.

Híreink

Cégkapu/Perkapu

Posted on
Cégkapu/Perkapu

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, azaz az E-ügyintézési tv. (Eüsz.) 14. §-a szerint az ügyvédek is kötelesek bejelenteni az ún. “Rendelkezési Nyilvántartásba” az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló “hivatalos elérhetőségüket”.

Híreink

Változik az ügyvédi törvény

Posted on
Változik az ügyvédi törvény

Az Országgyűlés 2017. június 13-án elfogadta az ügyvédi tevékenységről szóló T/15371. számú törvényjavaslatot, amely a jövőben fokozatosan felváltja a jelenleg hatályos 1998. évi XI. törvényt. Az új törvény számos nagy volumenű, koncepcionális változásokat is tartalmaz.

Híreink

Cégkapu

Posted on
Cégkapu

Az eddig csak természetes személyek által igényelt ügyfélkapu mellett hamarosan a gyakorlatban is találkozhatunk a cégek számára kötelező elektronikus ügyfélkapu, azaz a cégkapu intézményével.

Híreink

Új pénzmosási törvény

Posted on
Új pénzmosási törvény

Az általános ügyfél-átvilágítási kötelezettséget főszabály szerint továbbra is az üzleti kapcsolat létesítésekor, ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, illetve legalább 3.600.000 forint összegű ügyleti megbízás teljesítésekor köteles a szolgáltató elvégezni. Árukereskedők esetében azonban 2.500.000 forint lesz ez az összeghatár.

Híreink

Mától gyorsulhat a civil szervezetek nyilvántartásba vétele

Posted on
Mától gyorsulhat a civil szervezetek nyilvántartásba vétele

Hatályba lépnek a módosítások A civil szervezetek működésére és nyilvántartására vonatkozó törvények ma hatályba lépő módosításai a civilekkel kapcsolatos eljárások gyorsítását és egyszerűsítését célozzák – közölte Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője. Március 1-jétől a sportegyesületek is kérhetik bejegyzésüket egyszerűsített elektronikus eljárásban, mintaokirat használatával. Ugyancsak az eljárások gyorsítását szolgálja az az előírás, amely szerint az […]