A Dr. Hamar Ügyvédi Iroda 2013-ban jött létre azzal a céllal, hogy ügyfeleink részére a legjobb szaktudásunk szerint kínáljunk teljes körű jogi szolgáltatásokat. Az Iroda munkatársai az ország neves egyetemein végezték tanulmányaikat. Munkatársaink Pécsett, Budapesten és Debrecenben szerezték meg szaktudásukat, amelyet azóta már több éve a gyakorlatban kamatoztatnak.

Emellett ügyvédi irodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos szakmai önképzésre, legyen szó akár a jogszabályváltozások nyomon követéséről vagy a gyakorlati megoldások feldolgozásáról.

Küldetésünknek tekintjük, hogy ügyfeleink jogi kérdéseire, problémáira gyors, személyre szabott és gyakorlati választ adjunk. Mindezt úgy érjük el, hogy ismertetjük számukra a leghatékonyabb jogi lehetőségeket, ezáltal is segítséget nyújtva ügyfeleinknek a legjobb üzleti döntéseik meghozatalában.

Az Iroda alapelvei

Az Iroda alapítása óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy Ügyfeleinek magas szintű társasági jogi, gazdasági- illetve pénzügyi jogi és klasszikus polgári jogi támogatást nyújtson. A XXI. századi jogászi szemléletmódnak megfelelően, hisszük, hogy a mai világban a minőségi jogi munka akként valósítható meg, hogy ha egy ügyvédi iroda nem arra törekszik, hogy valamennyi jogterületen, egy általános színvonalon szolgálja ki Ügyfeleit, hanem bizonyos jogi részterületekre helyezve alakítja ki az Iroda profilját, ugyanis a specifikált tudás teszi lehetővé a magas színvonalú munkavégzést. Ezzel összhangban Irodánk tevékenységének részét nem képezi sem a büntetőjogi, sem családjogi tanácsadás vagy peres képviselet sem pedig a klasszikus polgári eljárásjogi képviselet, így kiemelt fókuszt tudunk helyezni a gazdasági- illetve a társasági jog mélyebb összefüggéseire.

Szilárd meggyőződésünk, hogy a jogi munka az okiratok aláírásával nem ér véget, ugyanis Ügyfeleink alapvető igénye, hogy az Iroda az adott tranzakció során teljes jogi támogató és kontroll funkciót tudjon ellátni, melyre az Iroda kiemelt figyelmet fordít.

A fentiek érdekében fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink naprakész ismeretekkel rendelkezzenek, ennek érdekében állandó lehetőséget biztosítunk és ösztönözzük munkatársainkat arra, hogy folyamatosan képezzék magukat az Iroda profilját érintő jogterületeken, illetve a jogi és a gazdasági folyamatok határterületein. Munkatársaink kiválasztása során törekszünk arra, hogy hosszútávon gondolkodó, csapatként együttműködni tudó kollégákkal valósíthassuk meg az Iroda és Ügyfeleink céljait.

Az Iroda alapelveinek tekinthető továbbá a megbízható, hosszú távú kapcsolatok kialakítása és fenntartása, világos és érthető jogi és gazdasági konstrukciók kidolgozása. Küldetésünknek tekintjük, hogy Ügyfeleink jogi kérdéseire, problémáira gyors, személyre szabott és gyakorlati választ adjunk.

Az Iroda

Az Iroda személyi állományát munka és megbízási jogviszony keretében tevékenységet végző ügyvédek, ügyvédjelöltek valamint IT szakértő, pénzügyi ügyintéző és tanácsadó, könyvvizsgáló, könyviteli szakértő illetve adminisztrációs feladatokat ellátó személyzet képezi. Jogászaink az ország elismert jogi karain szerezték diplomájukat.