Irodánk működése során az adatvédelmet és adatbiztonságot kiemelten fontos követelménynek tekinti, melyre megbízásai teljesítése során is különös figyelmet fordít.

Az Iroda angol, francia és német nyelven áll Ügyfelei rendelkezésére, kettő állandó adószakértővel, illetve könyvvizsgálóval működik együtt annak érdekében, hogy ne csak jogi, hanem adózási és számviteli kérdésekben is magas színvonalú segítséget tudjon nyújtani Ügyfelei részére.

M&A ügyletek teljes körű lebonyolítása

Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk a társasági jogi- és M&A (mergers and acquisitions) ügyletek területén. Közreműködünk különböző formájú és méretű tranzakciókban – többek között egyesülésekben, szétválásokban, felvásárlásokban, valamint tanácsadást nyújtunk vállalat-irányítási és jogszabályi megfelelőségi ügyekben is.

A vevőknek, illetve eladóknak nyújtott jogi tanácsadásunk az M&A folyamat valamennyi szakaszára kiterjed: a potenciális felvásárlandó társaság jogi átvilágításától vagy a tervezett adásvétel előkészítésétől egészen a tulajdonszerzés végleges lebonyolításáig, ideértve a befolyást keletkeztető, vagy kisebbségi befektetések kezelését is. Irodánk az Ügyfél igénye esetén teljes körű jogi átvilágítást (due diligence) végez, elősegítve a tranzakció jogi és gazdasági kockázatainak helyes felmérését.

Természetesen közreműködünk az M&A ügyletekhez kapcsolódó vállalati és cégjogi szerződések elkészítése és tárgyalása során is, ideértve a részvényesi, tagsági jogok szabályozását, valamint a tranzakcióhoz kapcsolódó munkajogi és tanácsadási szerződések kidolgozását is.

Ingatlanjog

Az ingatlanjogi tanácsadás irodánk kiemelt szakterületei közé tartozik. Irodánk vállalja az ingatlanjogi tranzakciók teljes körű lebonyolítását, az átvilágítástól és strukturálástól kezdődően az átruházások megvalósításáig bezárólag.

Ingatlan adásvételi szerződések szerkesztése során minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a felek valamennyi részletre kiterjedő érdekét szakszerűen és érthetően foglaljuk okiratba, figyelemmel az Ügyfelek számára legelőnyösebb és leghatékonyabb lehetőségekre.

Társaságok jogi támogatása, Cégeljárások

Irodánk rendszeresen áll a Társaságok rendelkezésére mindennapi tevékenységük jogi támogatása céljából, eseti vagy állandó jelleggel is. E körben készek vagyunk a gyors és hatékony jogi támogatásra.

Irodánk rendszeresen bonyolít bejegyzési-, változásbejegyzési eljárásokat az Ügyfelek mindennapos tevékenységének megkönnyítése érdekében, ahogyan készséggel áll Megbízói rendelkezésére a Társaságok napi jogi folyamatainak támogatásában és állandó jelleggel egyedi megbízások bonyolítása körében egyaránt.