Üzleti jogi tanácsadás

Irodánk kiemelten fontosnak tartja az előzetes, az üzleti elvárásoknak megfelelő jogi tanácsadást. Szolgáltatásaink nyújtásakor törekszünk a jogi problémák ügyfélközpontú, gyakorlatias megközelítésére és azok hatékony megoldására a legmagasabb szakmai színvonalon. Üzleti jogi tanácsadás szolgáltatásunk keretében az üzleti célok, feladatok megoldásának és megvalósításának jogi hátterét vizsgáljuk és fogalmazzuk meg ügyfeleink részére a leghatékonyabb jogi lehetőségeket.

 

Gazdasági és társasági jog

Teljes körű jogi segítséget nyújtunk a gazdasági társaságok alapításától kezdődően, a vállalati érdekeltségek strukturálásán keresztül, a társaságokat érintő tranzakciók, átruházások és valamennyi jogi folyamat során. Gazdasági és társasági jogi szolgáltatásunk körében különösen a következőkben nyújtunk segítséget:

 • általános társasági jogi, illetve reorganizációs tanácsadás;
 • cégalapítás, cégmódosítás;
 • társasági ügyek teljes körű intézése;
 • tőkeemelések lebonyolítása;
 • osztalékfizetéssel, illetve kölcsönökkel kapcsolatos kérdések megválaszolása;
 • átalakulások teljes körű intézése;
 • jogi dokumentációk, társasági szerződések, szindikátusi szerződések szerkesztése;
 • belső szabályzatok kidolgozása;
 • társasági részesedés átruházása;
 • társaságok átvilágítása.

 

Ingatlanjog

Az ingatlanjogi tanácsadás irodánk kiemelt szakterületei közé tartozik. Irodánk vállalja az ingatlanjogi tranzakciók teljes körű lebonyolítását, az átvilágítástól és strukturálástól az eszköz- és ingatlanmenedzsmentig át egészen a fejlesztés és szerződésszerkesztésig. E szolgáltatásunk keretében projekt- és építési joggal, valamint beruházási és fejlesztési jogi tanácsadással foglalkozunk. Irodánk projekt- és építési jogban nyújtott szolgáltatása kiterjed projektstruktúrák jogi kidolgozására, a szükséges szerződések elkészítésére, úgy mint építési, vállalkozási vagy üzemeltetési és karbantartási szerződések. Emellett irodánk rendszeresen nyújt jogi tanácsadást ingatlanvásárlások és beruházások tekintetében. E tevékenység magában foglalja:

 • az ingatlanok jogi átvilágítását;
 • ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadást
 • ingatlan adásvételi, bérleti, ajándékozási szerződések előkészítését és szerkesztését;
 • ingatlanok átminősítését;
 • a kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási- és hatósági eljárásokban történő képviseletet.

 

Kereskedelmi jog

Kereskedelmi jogi szolgáltatásunk keretében olyan teljes körű tanácsadást nyújtunk, amelynek köszönhetően ügyfeleink üzleti érdekei a lehető legjobban érvényesülnek. Szolgáltatásunk során elvégezzük az érintett ügylethez kapcsolódó általános szerződési feltételek és titoktartási megállapodások kidolgozását, a termelés, a forgalmazás és valamennyi értékesítési területtel összefüggő kereskedelmi szerződések – többek között vállalkozási, értékesítési, biztosítási, megbízási, szállítási, ügynöki, illetve franchise szerződések – előkészítését és véleményezését.