Immáron elektronikusan igényelhető a csőd és felszámolásmentességi igazolás

A „többször módosított” Cstv. 6.§ (1d) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet az Országos Bírósági Hivataltól igazolást kérhet arról, hogy nincs ellene benyújtva jogerősen még el nem bírált csődeljárás/felszámolási eljárás iránti kérelem, illetve nincs vele szemben kezdeményezett és jogerősen még el nem rendelt felszámolási eljárás.

A korábbiakban papír alapú igazolás 2019. július első napjától elektronikusan igényelhető, ezáltal az ügyintézési idő gyorsabbá és maga az ügyintézési folyamat pedig egyszerűbbé válik.

Megfontolandó lehet egyes M&A ügyletek jogi átvilágítása során ilyen tartalmú igazolás igénylése a céltársaságtól a teljességi nyilatkozat mellé további biztosítékként szolgálhat, ugyanis előfordulhat, hogy az adott gazdálkodó szervezet pozitív pénzügyi értékelése ellenére egy hitelező – akár folyamatban lévő jogvita vagy egyeztetési kísérletek mellett – úgy dönt, hogy követelésének érvényesítését jogi útra tereli.

Amennyiben egy tervezett akvizíció során a céltársaság – vagy akár az eladó – érdekkörében fizetésképtelenséget állapít meg a csődeljárás / felszámolási eljárás iránti kérelmet elbíráló bíróság, akkor a tervezett tranzakció körében kezelni szükséges felmerült problémát, hiszen egy ilyen információ birtokában a vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy a tárgyalási stratégiáját módosítsa illetve a vételár-képzési folyamatát is revidiálhatja.

Az igazolás az erre a célra kialakított https://csodbetekinto.birosag.hu/ weblapon keresztül, regisztrációt követően elektronikus formában, díjmentesen igényelhető a gazdálkodó szervezet képviselője vagy meghatalmazottja útján.

Forrás: birosag.hu