A csökkentett munkaidőben foglalkoztatottak után járó állami támogatás

A veszélyhelyzet okozta gazdasági nehézségek enyhítése érdekében Magyarország Kormánya gazdaságvédelmi akciótervet alakított ki. Ennek részeként, a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet értelmében pedig állami támogatás vehető igénybe a csökkentett munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók után a munkáltató és a munkavállaló együttes kérelme alapján.

A csökkentett munkaidő minimum napi négy óra munkaidőnek kell, hogy megfeleljen azzal, hogy a csökkentett munkaidő a veszélyhelyzet előtti állapothoz képest háromhavi átlagban legalább az akkor irányadó munkaidő felét elérő, azonban annak 70 (hetven) %-át meg nem haladó részmunkaidőt jelent.

A támogatás abban az esetben nyújtható, ha a munkavállaló nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban, nem tölti felmondási idejét, és a támogatás alapjául szolgáló munkaviszony legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától, azaz 2020. március 11. napjától kezdődő hatállyal fennáll.

A munkáltatónak kötelezettsége fenntartani a statisztikai állomány létszámot az állami támogatás benyújtása iránti kérelem napjával egyező módon, továbbá a támogatás iránti kérelemben szükséges bemutatnia a veszélyhelyzet okozta közvetlen és szoros összefüggésben levő gazdasági körülményeiben bekövetkezett változásokat, valamint az ezek enyhítése érdekében megtett, illetve várható áthidaló intézkedéseket.

Az állami támogatás munkáltatói igénybevételének feltétele, hogy a munkáltató legalább 6 (hat) hónapja működjön, valamint, hogy a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette, a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került, és nem részesül olyan támogatásban, amely munkahelyteremtésre, munkahelymegőrzésre, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatására irányul.

Az állami támogatás köztehermentes, három havi időtartamra nyújtható, fizetés nélküli szabadság idejére nem nyújtható és nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. Az állami támogatás mértéke a 2020. március 11. napján esedékes havi távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a 30 (harminc), 40 (negyven), vagy 50 (ötven) %-ban kieső munkaidőre járó arányos részének 70 (hetven) %-a.