Villamos hálózat kötelező felülvizsgálata lakáseladás és bérbeadás esetén

A 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelettel módosított, az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a villamos hálózat kötelező felülvizsgálatát írja elő lakáseladás és bérbeadás esetére.

A Rendelet 1. számú mellékletének 1.13.2 f) pontja szerint a lakóépület üzemeltetőjének villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat (a továbbiakban: Felülvizsgálat) elvégzéséről kell gondoskodnia legalább 6 évenként, továbbá a lakás bérbeadása és eladása esetén az annak elvégzésére jogosult villamos szakemberrel. A Felülvizsgálatról nyilatkozatot kell beszerezni. A nyilatkozat tartalmáért a Felülvizsgálatot végző a felelős. A nyilatkozatban rögzíteni kell a feltárt hibákat, azok kijavításának idejét. A Felülvizsgálat elhagyható, amennyiben fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláram-védelem van és 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések.

A Felülvizsgálat tartalmát a Rendelet 2. bekezdésének 33. pontja (értelmező rendelkezések) ismerteti, amely szerint „a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó –, különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok, vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát”.

A villamos berendezések minősítése a létesítés idején érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik. Az elkészült minősítésben három féle megállapítás szerepelhet: a) a Felülvizsgálat idején érvényes követelményeknek megfelel, b) a Felülvizsgálat idején érvényes követelményeknek nem, de a létesítés idején érvényes követelményeknek megfelel, c) a létesítés idején érvényes követelményeknek sem felel meg.

Forrás:
https://www.villanylap.hu/lapszamok/2021/januar-februar/5681-lakaseladas-es-berbeadas-eseten-kotelezo-a-felulvizsgalat
https://www.villanylap.hu/lapszamok/2021/majus/5756-lakaseladas-eseten-szukseges-a-villamos-halozat-felulvizsgalat