Híreink

Milyen jogi védelemben részesül az internetes domain név?

Milyen jogi védelemben részesül az internetes domain név?

A domain jogi védelme

A domain név önmagában nem minősül szellemi alkotásnak, ezért automatikusan nem élvez védelmet, de mint a névviseléshez fűződő személyiségi jog kifejeződése védelmet élvezhet.

A kereskedelmi név bizonyos üzleti, kereskedelmi, gazdasági tevékenységet fejez ki, s egyben sajátos értéket is jelent, célja, hogy a vállalkozást, illetve termékét más vállalkozásoktól megkülönböztesse.

Védelmet élvez a domain név abban az esetben is, ha nem gazdasági tevékenység körében használják, azaz nem kereskedelmi névről van szó. Ilyenkor a névviselési jog a domain használója és az általa használt domain név közötti kapcsolatot részesíti védelemben.

A domain nevet alkotó szó vagy szóösszetétel meghatározott feltételek teljesülése esetén védjegyoltalomban részesülhet. A védjegy olyan megjelölés, amely arra szolgál, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Amennyiben a domain nevében olyan megjelölés szerepel, amely védjegyoltalomban részesül, akkor ezáltal a domain is védelmet élvez a jogosulatlan használattal szemben. Ebben az esetben csak a védjegy jogosultjának hozzájárulásával használhatja más személy a védjegyet alkotó vagy azzal összetéveszthető megjelölést.

Eljárások a domain névvel kapcsolatos jogsértés esetén

A domain nevekkel kapcsolatos jogsértések többfélék lehetnek. Előfordulhat, hogy valaki a versenytársa kereskedelmi nevét használja saját domain névként, vagy a sikeres domain névvel összetéveszthető domain nevet használ jogosulatlanul. Szintén jogsértő, ha valaki engedély nélkül olyan megjelölést használ saját domain nevében, ami megegyezik egy érvényes védjeggyel, feltéve, hogy a jogsértő domainhez hasonló szolgáltatás kapcsolódik.

Jogsértő domain név használat esetén a kereskedelmi név és a védjegy jogosultja bírósághoz fordulhat. A jogosult kérheti, hogy a jogsértőt tiltsák el a domain használatától, valamint további igényekkel is élhet. A kereskedelmi név jogosulatlan használata tisztességtelen versenytevékenységnek is minősülhet, így ezen az alapon is fel lehet lépni a jogsértővel szemben.

Alternatív vitarendezési lehetőség a Regisztrációs Döntnök eljárásának igénybevétele, amely a .hu végződésű domain neveket érintő viták bíróságon kívüli eldöntésére szolgál. Az eljárásban a kérelmező kérheti, hogy az érintett domain nevet vonják vissza attól, aki jogsértően használja. Kérheti továbbá, hogy a jogsértően használt domain nevet a kérelmező javára ruházzák át. Ezen eljárás nem zárja ki, hogy a domain névvel kapcsolatos jogvitában a felek utóbb bírósági eljárást kezdeményezzenek.

(forrás: kamaraonline.hu)