Cégkapu

Az eddig csak természetes személyek által igényelt ügyfélkapu mellett hamarosan

Az eddig csak természetes személyek által igényelt ügyfélkapu mellett hamarosan a gyakorlatban is találkozhatunk a cégek számára kötelező elektronikus ügyfélkapu, azaz a cégkapu intézményével.

Az eddig csak természetes személyek által igényelt ügyfélkapu mellett hamarosan a gyakorlatban is találkozhatunk a cégek számára kötelező elektronikus ügyfélkapu, azaz a cégkapu intézményével.

  1. augusztus 30-áig be kellett jelenteniük a Rendelkezési Nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségüket azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, amelyek 2017. január 1-jén már működtek.

Bár a cégkapu-regisztrációra nyitva álló határidő 2017. 08. 30-án lejárt, a törvény év végéig türelmi időt biztosít. Így akik eddig nem teljesítették ezt a kötelezettséget, még 2017. december 31-éig hátrányos jogkövetkezmények nélkül megtehetik.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 89-91.§-a értelmében 2018. január 1. napjától kötelező lesz a gazdálkodó szervezetek számára a Cégkapu használata. Az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti.

A cégkapu-regisztrációt végző személy a Cégkapuhoz egy fő cégkapumegbízottat regisztrálhat. A gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult személyek (cégkapu-ügyintézők) regisztrációját a cégkapumegbízott végzi.

A Cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy (Cégkapumegbízott) vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak.

(Forrás: blog.abt.hu weboldal BÜK Hírlevél