2021. január 1-től változnak a jótállás szabályai

A jótállás szabályaira jelenleg irányadó 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján főszabály szerint a jótállási igényeket egységesen 1 éven belül lehet érvényesíteni, amely szabály a jövő évtől kezdődően jelentősen megváltozik.

A 270/2020. (VI.12.) Korm. rendelet átírja a jelenlegi szabályozást és 2021. január 1-től bevezeti a sávos jótállás intézményét, amely alapján a megvásárolt termék eladási ára fogja meghatározni a jótállás időtartamát. Az új szabályok értelmében

  • a tízezer forint és százezer forint közötti eladási árú termékekre 1 év marad a jótállás, 
  • a százezer és kettőszázötvenezer forint közti eladási árú termékre 2 év lesz a jótállás,
  • kettőszázötvenezer forint eladási ár felett pedig 3 évig lehet majd érvényesíteni a jótállási igényt.

A jótállási idő módosításával egyidejűleg bővül azon termékek köre, amelyekért a kereskedő köteles jótállni, így e körbe fognak tartozni többek között a tízezer forintos eladási ár feletti napkollektorok, drónok, elektromos rollerek, nyílászárók, valamint riasztóberendezések is.

A 270/2020. (VI.12.) Korm. rendelet pontosítja a meghibásodott termékek javítására, cseréjére irányadó szabályokat is. Abban az esetben, amennyiben megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a terméket a vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a vételárat köteles azonos határidővel visszafizetni a vevőnek.

Ha a termék hibája szervizben orvosolható, 15 napon belüli javításra kell törekedni, azzal, hogy esetleges késedelem esetén a vevőt legkésőbb a 15. napon értesíteni kell erről. Amennyiben 30 napon belül sem sikerül megjavítani a hibás terméket, abban az esetben a vállalkozás köteles 8 napon belül kicserélni azt, vagy köteles visszatéríteni annak vételárat. A kereskedő szintén cserélni köteles a terméket, ha az a jótállási ideje alatt történő háromszori kijavítást követően ismét meghibásodik, amely esetben pénzvisszafizetéssel szintén kiváltható a csere.

2021. január 1-jétől a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a vásárló a szervizelés miatt nem tudja használni készülékét. A javítási idő a jövőben tehát nem számít bele a jótállási időbe.

A fentieken kívül a kormányrendelet újítása az elektronikus jótállási jegy alternatívaként történő bevezetése, amelyet a vállalkozás köteles legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon a fogyasztó részére e-mail útján megküldeni vagy letöltési linken keresztül hozzáférhetővé tenni azzal, hogy utóbbi esetben a dokumentumnak a jótállási időtartam végéig elérhetőnek kell lennie.

A módosítás alapján a jövőben a jótállási jegyen fel kell tüntetni a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus átadás esetén az elektronikus aláírását is.

2021. január 1-től a jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása, valamint a jövőben a fogyasztó a vállalkozás bármely telephelyén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti jótállási igényét.

Forrás: fogyasztovedelem.kormany.hu